ลงชื่อเข้าใช้  

   

ข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนความต้องการใช้กำลังคนที่ตรงตามความต้องการของทิศทางการพัฒนาประเทศ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : REO.12