ลงชื่อเข้าใช้  

   

                         ดาวน์โหลดข้อมุล

       ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

 

            เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

 

ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : REO.12