• LW-2564.jpg
  • 1.1.jpg
  • IMG_1237.JPG
  • S__5054775.jpg

แผนที่เส้นทาง ศธภ.12  

 

   

แสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อมูล  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

July 2022
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

ผู้ชม
3
เนื้อหา
319
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
223110
   

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564  นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 มอบหมายให้ นางเพชราภรณ์ ไสยโสภณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามประกาศของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่งคณะกรรมการประเมิน ฯ ประกอบด้วย 
1.นายประจักษ์ พุฒพิมพ์
ประธานกรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
2.นายสวัสดิ์ มะลาหอม
คณะกรรมการฝ่ายผู้แทนต้นสังกัด
3.นายวุช กาวงษ์กลาง
คณะกรรมการฝ่ายผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้
4.นายเอกราช โฆษิตพิมารเวช คณะกรรมการฝ่ายผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้
5.นายชำนาญ ระดารุต
คณะกรรมการฝ่ายผู้แทนสป.
/เลขานุการ
6.นางเพชราภรณ์ ไสยโสภณ ผู้แทนศธภ.12
/ผู้ช่วยเลขานุการ
เพื่อประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563  โดยได้รับการต้อนรับจาก คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รวมถึงภาคีเครือข่ายของสถานศึกษา  ในการ รายงานผลการดำเนินงานฯ และนำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ ในการรับการประเมิน  
ณ  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน  อ.ท่าคันโท  จ.กาฬสินธุ์

   
   

ศึกษาธิการภาค  

 

 

   

รองศึกษาธิการภาค  


(ตำแหน่งว่าง)


รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   

กฎ ระเบียบข้อบังคับ  

   

ดาวน์โหลด/คลังความรู้  

   

ประกาศ  

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

- ประกาศผลการประเมินและคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) ในการพัฒนาเด็กประถมวัยระดับภาค ด้านบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์ (ครู) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภุณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (39.12.10-000001) มากกว่า หรือ เท่ากับ 10 kva,True On-Line แผนงานพื้นฐานกด้านการพัฒนาและเสริมเสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุาย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค12  เรื่อง  วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2564)

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

- ประกาศนโยบายและจุดเน้น ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศนโยบายและจุดเน้น ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 E - Mail : reo12kk@sueksa.go.th Webmaster : REO.12