• LW-2564.jpg
  • 1.1.jpg
  • IMG_1237.JPG
  • S__5054775.jpg

แผนที่เส้นทาง ศธภ.12  

 

   

แสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อมูล  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

June 2022
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

ผู้ชม
3
เนื้อหา
319
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
221529
   
ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2564 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
1.นายประจักษ์ พุฒพิมพ์
ประธานกรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
2.นายแสน แหวนวงศ์
คณะกรรมการฝ่ายผู้แทนต้นสังกัด
3.นายเรืองยศ
คณะกรรมการฝ่ายผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้
3.นายวุช กาวงษ์กลาง
คณะกรรมการฝ่ายผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้
5.นางพัชรี แท่งทอง
คณะกรรมการฝ่ายผู้แทนสป.
/เลขานุการ
6.นางเพชราภรณ์ ไสยโสภณ ผู้แทนศธภ.12
/ผู้ช่วยเลขานุการ
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด  ดาวน์โหลดภาพ
 
    10.jpg - 144.32 kB11.jpg - 437.77 kB
21.jpg - 142.10 kB
22.jpg - 189.98 kB
23.jpg - 224.94 kB
24.jpg - 236.41 kB
25.jpg - 147.66 kB
26.jpg - 197.83 kB
27.jpg - 119.29 kB
28.jpg - 121.30 kB
3.jpg - 207.06 kB
4.jpg - 181.37 kB
5.jpg - 137.98 kB
6.jpg - 171.85 kB
7.jpg - 171.77 kB
8.jpg - 294.65 kB
9.jpg - 154.34 kB
 
 
 
 

 

   
   

ศึกษาธิการภาค  

 

 

   

รองศึกษาธิการภาค  


(ตำแหน่งว่าง)


รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   

กฎ ระเบียบข้อบังคับ  

   

ดาวน์โหลด/คลังความรู้  

   

ประกาศ  

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

- ประกาศผลการประเมินและคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) ในการพัฒนาเด็กประถมวัยระดับภาค ด้านบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์ (ครู) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภุณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (39.12.10-000001) มากกว่า หรือ เท่ากับ 10 kva,True On-Line แผนงานพื้นฐานกด้านการพัฒนาและเสริมเสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุาย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค12  เรื่อง  วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2564)

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

- ประกาศนโยบายและจุดเน้น ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศนโยบายและจุดเน้น ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 E - Mail : reo12kk@sueksa.go.th Webmaster : REO.12