• LW-2564.jpg
  • 1.1.jpg
  • IMG_1237.JPG
  • S__5054775.jpg

แผนที่เส้นทาง ศธภ.12  

 

   

แสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อมูล  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

June 2022
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

ผู้ชม
3
เนื้อหา
319
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
221524
   

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 นางนิตยา วุฒิพิสิฐ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และข้าราชการกลุ่มตรวจราชการ ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพัฒนะ พัฒนทวีดล) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดขอนแก่น โดยช่วงเช้า ประชุมมอบนโยบายและรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ตรวจราชการการติดตามการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) เรื่อง การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  และตรวจราชการกรณีปกติ เรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Up-skill Re-skill New-skill) ณ กศน.เมืองขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จากนั้นได้ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และค่ายลูกเสือแก่นนคร อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาพื้นที่การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป  ดาวน์โหลดภาพ

 18.jpg - 100.03 kB20.jpg - 162.42 kB 16.jpg - 144.08 kB 11.jpg - 125.79 kB12.jpg - 100.96 kB1.jpg - 311.89 kB 13.jpg - 135.24 kB14.jpg - 145.34 kB 17.jpg - 182.75 kB2.jpg - 129.65 kB 21.jpg - 137.27 kB 

24.jpg - 205.76 kB 3.jpg - 123.67 kB  5.jpg - 165.38 kB6.jpg - 176.82 kB 8.jpg - 147.46 kB9.jpg - 149.06 kB

 

   
   

ศึกษาธิการภาค  

 

 

   

รองศึกษาธิการภาค  


(ตำแหน่งว่าง)


รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   

กฎ ระเบียบข้อบังคับ  

   

ดาวน์โหลด/คลังความรู้  

   

ประกาศ  

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

- ประกาศผลการประเมินและคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) ในการพัฒนาเด็กประถมวัยระดับภาค ด้านบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์ (ครู) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภุณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (39.12.10-000001) มากกว่า หรือ เท่ากับ 10 kva,True On-Line แผนงานพื้นฐานกด้านการพัฒนาและเสริมเสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุาย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค12  เรื่อง  วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2564)

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

- ประกาศนโยบายและจุดเน้น ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศนโยบายและจุดเน้น ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 E - Mail : reo12kk@sueksa.go.th Webmaster : REO.12