• LW-2564.jpg
  • 1.1.jpg
  • IMG_1237.JPG
  • S__5054775.jpg

แผนที่เส้นทาง ศธภ.12  

 

   

แสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อมูล  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

ผู้ชม
3
เนื้อหา
319
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
214339
   

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00 น.  นายพิเชษฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการภาค 10  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12  ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อให้ขวัญกำลังใจข้าราชการและบุคลากร ศธจ.ร้อยเอ็ด รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ  ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  และเวลา 13.00 น.  ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2564 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม  นายชยันต์  ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมร่วมกับส่วนราชการซึ่งประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการประชุมทางไกลร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) รวมถึงแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ในระดับประเทศ และจังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนมอบหมายให้ นายชนาส ชัชวาลวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาข้อราชการการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

29779.jpg - 77.03 kB29790.jpg - 74.21 kB29773.jpg - 111.20 kB29780.jpg - 124.13 kB29784.jpg - 171.68 kB29775.jpg - 134.80 kB29788.jpg - 129.47 kB 29757.jpg - 123.56 kB29758.jpg - 122.81 kB29763.jpg - 110.19 kB29814.jpg - 112.74 kB29766.jpg - 135.39 kB29770.jpg - 112.56 kB 29816.jpg - 118.58 kB29762.jpg - 133.41 kB   29815.jpg - 118.54 kB29817.jpg - 127.05 kB 29760.jpg - 141.57 kB29818.jpg - 156.55 kB

 

 

   
   

ศึกษาธิการภาค  

 

 

   

รองศึกษาธิการภาค  


(ตำแหน่งว่าง)


รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   

กฎ ระเบียบข้อบังคับ  

   

ดาวน์โหลด/คลังความรู้  

   

ประกาศ  

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

- ประกาศผลการประเมินและคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) ในการพัฒนาเด็กประถมวัยระดับภาค ด้านบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์ (ครู) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภุณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (39.12.10-000001) มากกว่า หรือ เท่ากับ 10 kva,True On-Line แผนงานพื้นฐานกด้านการพัฒนาและเสริมเสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุาย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค12  เรื่อง  วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2564)

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

- ประกาศนโยบายและจุดเน้น ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศนโยบายและจุดเน้น ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 E - Mail : reo12kk@sueksa.go.th Webmaster : REO.12