• LW-2564.jpg
  • 1.1.jpg
  • IMG_1237.JPG
  • S__5054775.jpg

แผนที่เส้นทาง ศธภ.12  

 

   

แสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อมูล  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

ผู้ชม
3
เนื้อหา
319
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
214463
   

วันที่ 19  สิงหาคม  2564  ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 ประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ และกรณีตัวอย่างที่ ปปช.ชี้มูล รวมถึงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักงาน ปปช.ภาค 4 นำโดยนางสาวอรุณี  วินทะสมบัตร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการพิเศษ และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเรียนเรียนรู้ประสบการณ์  ณ  โรงแรมโฆษะ  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

S__5054772.jpg - 331.02 kBS__5054782.jpg - 281.41 kBS__5054783.jpg - 325.88 kBS__5054778.jpg - 235.10 kBS__5054788.jpg - 241.83 kBS__5054785.jpg - 313.95 kBS__5054786.jpg - 292.66 kBS__5054780.jpg - 313.42 kBS__5054789.jpg - 328.46 kBS__5054790.jpg - 335.52 kBS__5054793.jpg - 228.85 kBS__5054774.jpg - 344.69 kBS__5054779.jpg - 340.99 kB S__5054781.jpg - 390.80 kBS__5054776.jpg - 383.93 kB S__5054791.jpg - 353.67 kBS__5054792.jpg - 341.53 kBS__5054777.jpg - 367.84 kBS__5054775.jpg - 346.03 kB

   
   

ศึกษาธิการภาค  

 

 

   

รองศึกษาธิการภาค  


(ตำแหน่งว่าง)


รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   

กฎ ระเบียบข้อบังคับ  

   

ดาวน์โหลด/คลังความรู้  

   

ประกาศ  

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

- ประกาศผลการประเมินและคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) ในการพัฒนาเด็กประถมวัยระดับภาค ด้านบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์ (ครู) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภุณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (39.12.10-000001) มากกว่า หรือ เท่ากับ 10 kva,True On-Line แผนงานพื้นฐานกด้านการพัฒนาและเสริมเสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุาย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค12  เรื่อง  วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2564)

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

- ประกาศนโยบายและจุดเน้น ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศนโยบายและจุดเน้น ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 E - Mail : reo12kk@sueksa.go.th Webmaster : REO.12