ปฏิทินกิจกรรม  

April 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

Users
3
Articles
138
Articles View Hits
24528
   

นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 และคณะเข้าร่วมกิจกรรมสาวะถึ เมือง 3 ดี วิถีสุข : พื้นที่ดี ภูมิดี สื่อดี จัดโดยเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน (สสส.) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยแกนนำมัคคุเทศก์น้อยร่วมกับชุมชนบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยในงานได้รับเกียรติจาก นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประเสริฐ หอมดี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสายัณห์ ผาน้อย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และโรงเรียนขามแก่นนคร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทั้งนี้ เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม แสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย

วันนี้ (5 เมษายน 2561) นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการ “แกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 12” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 กับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการสร้างการรับรู้การดำเนินงานตามโครงการฯ ให้กับหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นการทำงานบูรณาร่วมกันในพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์

วันนี้ (2 เมษายน 2561) นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานทางการศึกษา อาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการทั้ง 4 จังหวัด (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) และผู้แทนสถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ 23 มีนาคม 2561 นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 และคณะบุคลากร ศธภ.12 ร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ) เป็นประธานการประชุม และมอบแนวทางการดำเนินการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนแผน และผู้บริหารการศึกษาในสังกัด ศธภ., ศธจ., สป.,สพฐ., สช., สอศ., สกอ., กศน., ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

   

ศึกษาธิการภาค  

นายอรรถพล  ตรึกตรอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัตหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 12

   

รองศึกษาธิการภาค  


(ว่าง)


รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com