ปฏิทินกิจกรรม  

July 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

ผู้ชม
3
เนื้อหา
141
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
29222
   

นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถื่น/กลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม Action Learning ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561  ณ โรงเรียนภูผาม่าน  อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนางสุมาลี สุวรรณกร ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน สสส. และคณะเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมฯ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนภูผาม่าน และผู้นำชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น  การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยง กลุ่มของดีชุมชน กลุ่มประวัติชุมชน และแผนที่เดินดิน

วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12  จัดประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับ รายชื่อผู้ขอรับพระราชทุน ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบ จากทั้ง 4 จังหวัด(ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์)  เพื่อพิจารณากลั่นกรองระดับภาคจำนวน 8 ราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด และนางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12  เข้าร่วมประชุมพิจารณา ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 และคณะเข้าร่วมกิจกรรมสาวะถึ เมือง 3 ดี วิถีสุข : พื้นที่ดี ภูมิดี สื่อดี จัดโดยเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน (สสส.) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยแกนนำมัคคุเทศก์น้อยร่วมกับชุมชนบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยในงานได้รับเกียรติจาก นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประเสริฐ หอมดี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสายัณห์ ผาน้อย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และโรงเรียนขามแก่นนคร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทั้งนี้ เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม แสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย

วันนี้ (5 เมษายน 2561) นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการ “แกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 12” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 กับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการสร้างการรับรู้การดำเนินงานตามโครงการฯ ให้กับหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นการทำงานบูรณาร่วมกันในพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์

   

ศึกษาธิการภาค  

นายปรีดี ภูสีน้ำ
รองศึกษาธิการภาค 10
ปฏิบัตหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12

   

รองศึกษาธิการภาค  


(ว่าง)


รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com