ปฏิทินกิจกรรม  

April 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

Users
3
Articles
138
Articles View Hits
24528
   

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง (สนย., สช.) และส่วนภูมิภาค (ศธภ.10, 12 และ ศธจ.) จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนการดำเนินงาน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ทิศทางการพัฒนาแผนภาค ซึ่งจะจัดประชุมขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 และคณะ ศธภ.12 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้กลุ่มเด็ก และเยาวชนใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กำลังดำเนินโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาแนวทาง การพัฒนาการเรียนรู้ของคนไทยในแต่ละช่วงวัย : กลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ โดยมีรองเลขาธิการ สภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ) เป็นประธาน พิธีเปิด และแสดงแนวคิดใน TED Talk นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากนายธาดา เศวตศิลา รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และผู้แทนเด็กและเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อรรถพล ตรึกตรอง) เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยเน้นในเรื่องของระเบียบงานสารบรรณ การร่าง พิมพ์ หนังสือราชการต่างๆ ให้ถูกต้อง
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันนี้ (5 มีนาคม 2561)  นางวัลลีย์  ศรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 12 ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 12 และคณะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 กับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวทิยาลัยขอนแก่น กับ เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

   

ศึกษาธิการภาค  

นายอรรถพล  ตรึกตรอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัตหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 12

   

รองศึกษาธิการภาค  


(ว่าง)


รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com