ปฏิทินกิจกรรม  

July 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

ผู้ชม
3
เนื้อหา
141
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
29224
   

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อรรถพล ตรึกตรอง) เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยเน้นในเรื่องของระเบียบงานสารบรรณ การร่าง พิมพ์ หนังสือราชการต่างๆ ให้ถูกต้อง
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันนี้ (5 มีนาคม 2561)  นางวัลลีย์  ศรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 12 ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 12 และคณะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 กับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวทิยาลัยขอนแก่น กับ เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง)  เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 (นายศักดิ์  สมบุญโต) และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ มี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายไกรสร  กองฉลาด) ที่ปรึกษา ผู้ตรวจภาคประชาชนทั้ง 4 ด้าน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายศึกษานิเทศก์กลุ่มจังหวัด"ร้อยแก่นสารสินธุ์" ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธฺการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเน้นให้ศึกษานิเทศก์ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ยกระดับคะแนน O-Net/N-Net/V-Net/PISA เน้นการออกนิเทศให้มากยิ่งขึ้น ปรับบทบาทให้ตามสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 นำโดย นางปรียาดา สุขสวาง และคณะลงพื้นที่ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 ช่วงที่ 1

   

ศึกษาธิการภาค  

นายปรีดี ภูสีน้ำ
รองศึกษาธิการภาค 10
ปฏิบัตหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12

   

รองศึกษาธิการภาค  


(ว่าง)


รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com