ปฏิทินกิจกรรม  

July 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

ผู้ชม
3
เนื้อหา
141
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
29223
   

นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 กล่าวให้การต้อนรับนางสาวอัจฉรา  รัตนบุญสิน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และคณะจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ในการมาประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีบุคลากรของ ศธภ.12 ที่รับผิดชอบงานตัวชี้วัดรับการประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เข้าร่วมประชุมประสานแผนงานและการตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 โดยนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงหลักการและแนวคิดในการดำเนินงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบูรพาสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) เข้าร่วมประชุม ดังนี้

นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาเพื่อการจัดทำพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค พ.ศ. 2562-2564, โครงการไทยนิยม ยั่งยืน, และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยได้มีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม นอกจากนี้ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชี้แจงแผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 และตามมติ ก.บ.ภ. และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

   

ศึกษาธิการภาค  

นายปรีดี ภูสีน้ำ
รองศึกษาธิการภาค 10
ปฏิบัตหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12

   

รองศึกษาธิการภาค  


(ว่าง)


รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com