ปฏิทินกิจกรรม  

April 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

Users
3
Articles
138
Articles View Hits
24531
   

นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาเพื่อการจัดทำพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค พ.ศ. 2562-2564, โครงการไทยนิยม ยั่งยืน, และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยได้มีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม นอกจากนี้ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชี้แจงแผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 และตามมติ ก.บ.ภ. และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 วัลลีย์  ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอรรถพล  ตรึกตรอง) ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 คัดเลือกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบ เสนอเพื่อพิจารณาขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาใระดับจังหวัด การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด และการวางแผนขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด ทุกประเภท

   

ศึกษาธิการภาค  

นายอรรถพล  ตรึกตรอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัตหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 12

   

รองศึกษาธิการภาค  


(ว่าง)


รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com