ปฏิทินกิจกรรม  

April 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

Users
3
Articles
138
Articles View Hits
24532
   

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุมศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด "การเลื่อนไหลและการต่อยอดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน-การอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา เพื่อเตรียมกำลังคนสำหรับประเทศไทย 4.0" โดยได้รับเกียรติ จากดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2561 นางวัลลีย์  ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 และคณะทำงานโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประชุมสร้างการรับรู้และลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ณ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันนี้ (16 ธันวาคม 2560) นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (สนามสอบ โรงเรียนขามแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (สนามสอบ โรงเรียนอนบุาลกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (สนามสอบ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด) 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางวัลลีย์  ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 ประธานการประชุมจัดเก็บข้อมูลและศึกษาสถานะระบบข้อมูลและระบบเครือข่าย  โดยนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและศึกษาสถานะระบบข้อมูลและระบบเครือข่ายของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาพการทำงาน การใช้งานระบบต่างๆ ความพร้อมของเครื่องมือ ประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต CAT/TOT  การใช้งานคลาวด์, เซิร์ฟเวอร์  สภาพการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน (ใช้ได้ดี/มีปัญหา)  ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ  และลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาสถานะระบบข้อมูลและระบบเครือข่ายของสถานศึกษา

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานทางการศึกษาและมอบนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีตัวแทนของหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สถาบันอาชีวศึกษา, ในพื้นที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธุ์ เข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมร่มมะขาม โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

   

ศึกษาธิการภาค  

นายอรรถพล  ตรึกตรอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัตหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 12

   

รองศึกษาธิการภาค  


(ว่าง)


รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com