ปฏิทินกิจกรรม  

July 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
   

ลงชื่อเข้าใช้  

   

สถิติการเยี่ยมชม  

ผู้ชม
3
เนื้อหา
141
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
29225
   

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางวัลลีย์  ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 ประธานการประชุมจัดเก็บข้อมูลและศึกษาสถานะระบบข้อมูลและระบบเครือข่าย  โดยนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและศึกษาสถานะระบบข้อมูลและระบบเครือข่ายของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาพการทำงาน การใช้งานระบบต่างๆ ความพร้อมของเครื่องมือ ประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต CAT/TOT  การใช้งานคลาวด์, เซิร์ฟเวอร์  สภาพการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน (ใช้ได้ดี/มีปัญหา)  ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ  และลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาสถานะระบบข้อมูลและระบบเครือข่ายของสถานศึกษา

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานทางการศึกษาและมอบนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีตัวแทนของหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สถาบันอาชีวศึกษา, ในพื้นที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธุ์ เข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมร่มมะขาม โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 พ.ย.2560 เวลา 13.30 น. นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 พร้อมคณะศึกษาธิการภาค 12 ลงพื้นที่และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

นที่ 24 พ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 พร้อมคณะศึกษาธิการภาค 12 ลงพื้นที่และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 พร้อมคณะ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.สมาน แก้วคำไสย์ รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะให้การต้อนรับพร้อมรับการประเมิน

   

ศึกษาธิการภาค  

นายปรีดี ภูสีน้ำ
รองศึกษาธิการภาค 10
ปฏิบัตหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12

   

รองศึกษาธิการภาค  


(ว่าง)


รองศึกษาธิการภาค 12

   

ลิงค์ที่น่าสนใจ  

   
   
© สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-238766 โทรสาร 043-238767 Webmaster : Darunee Putthaiwat, E-mail : dongthong.da@gmail.com